logo

GununFirsati.com (Günün Fırsatı) Çerez Politikası

Bu çerez politikası Egesoy Alışveriş Hizmetleri ("Site Sahibi") tarafından GununFirsati.com (Günün Fırsatı) ("SİTE") Sitesinde kullanılan kullanıcı taraflı çerezlerin (cookie) ve sunucu tarafındaki çerezlerin (session) neler olduğunu ve kullanım amaçları ile kullanıcıların / ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini, bunları nasıl onaylayabilecekleri veya kapatabileceklerini açıklamaktadır. SİTE'nin Gizlilik Politikası'nın ekini oluşturmaktadır. İşbu çerez politikası bundan böyle (“Politika”) olarak anılacaktır.

Çerez ("Cookie") Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Sizin kişisel bilgilerinizi içermemekle birlikte o site üzerinde ziyaret ettiğiniz sayfalarla ilgili ancak bunlarla sınırlı olmayan şekilde kayıt tutarlar. Böylece o siteye tekrar geldiğinizde sizin daha önceki ziyaretinizdeki kayıtlara göre daha önce ziyaret ettiğiniz sayfaların bir özetini size göstermek, ilgi duyduğunuz kategorilerdeki ürünleri, konuları, haberleri veya içeriği size göstermek amacıyla kullanılabilirler. İlgi alanılarınıza göre reklam göstermek amacıyla genellikle ziyaret ettiğiniz site dışındaki sağlayıcılar tarafından oluşturulan üçüncü taraf çerezler de vardır.

Sitemizde Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Üye veya Kullanıcı Girişi ve İşlemleri İçin Oturum Çerezleri
Sitemizin üye giriş sayfasından kullanıcı adı ve şifre veya e-posta adresi ve şifre gibi size özel anahtarlarla giriş yaptığınız kişisel bilgilerinizin olduğu kullanıcı paneliniz veya üye panelinize ulaşabilmeniz ve bu paneldeki sayfalar arasında gezerken sizin bilgilerinizin diğer kullanıcı bilgileriyla karışmadan ayrı olarak gösterilmesini ve tarafınızdan güncellenebilmesini veya silinmesini sağlayan, sunucu taraflı oturum çerezleri (session) kullanılmaktadır. Bu panel genellikle ad-soyad, adres, iletişim bilgileriniz, sipariş bilgileriniz, ilanlarınız, ürünleriniz, mesajlarınız gibi sizin kullanıcı bilgilerinizi ve SİTE üzerindeki varlıklarınızı sunar. Çıkış butonuna bastığınızda oturum kapatılır ve sunucu taraflı çerez otomatik olarak silinir.

Alışveriş Sepeti Çerezleri
Sitemizde bir ürün satışa sunulduğunda, bu ürünü satın almak isteyen ziyaretçimizin mutlaka SİTE'mize kayıtlı bir kullanıcı olması gerekmez. Bu kişi bir ürünü sepete attığında, onun sepetindeki ürünlerin bir başka kullanıcının sepetindeki ürünlerle karışmaması için o sepet için bir çerez oluşturulur ve o kişinin ürünleri bu çerezde tutulur. Kişi o sepete bağlı bir teslimat ve ödeme bilgisi oluşturmadığı sürece o sepetin kime ait olduğunu bilemeyiz ve bir teslimat ve ödeme bilgisi oluşturulmayan bu tip çerezler, ziyaretçimizin tarayıcısını kapatması sonucu veya kısa bir süre sonra kendiliğinden silinir. Sepet çerezlerinde kişisel bilgiler bulunmaz. Sepetteki ürünler satın alınmak istenirse, ürünlerin gönderiminde kullanılmak ve artık müşteri haline gelen kullanıcıyla gerektiğinde iletişime geçebilmek için hem çerezde tutulan ürün bilgileri hem de daha sonra ilerleyeceği sayfalarda kendisinden istenecek olan isim, adres, iletişim bilgileri gibi bilgiler kaydedilecektir.

Analiz ve Performans Artırma Amaçlı Çerezler
Sitemizin hangi sayfalarının daha çok ziyaret edildiğini bilirsek bunlara önem verip SİTE'mizi ziyaretçilerimize daha faydalı olacak şekilde düzenleyebiliriz. Aynı şekilde az ilgi çeken içerik sayfalarımızı bilmemiz de bunlara daha az yer vermemizi veya hiç ilgi çekmeyen sayfaları silmemizi sağlayabilir. Ayrıca ziyaretçilerimizin daha çok hangi tarayıcıları kullandığını bilmemiz o tarayıcıların rahatlıkla ve istenildiği şekilde SİTE'mizi göstereceği şekilde uyumlu tasarım yapmamızı sağlayabilir. Bunlar gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere SİTE'mize ait analiz, istatistik ve performans artırıcı bilgileri öğrenmek amacıyla kullandığımız bazı analiz raporlayıcıları vardır. (Örneğin Google Analytics.) Üçüncü taraftan aldığımız bu hizmet için bu tip firmalar birer izleme kodu vermektedirler. Biz kişisel bilgilerinizden ari olarak, yani sizin kim olduğunuzla ilgilenmeksizin sadece SİTE'mize ait ziyaretçi trafiği analiz ve istatistik raporları için bunları kullanırız. Ancak üçüncü taraf çerezlerinin başka hangi bilgileri topladıkları ve bunları nasıl kullandıklarını bilmemiz mümkün değildir. SİTE'miz analiz için Google Analytics kullanmaktadır ve eğer isterseniz Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri burayı tıklayıp kapatabilirsiniz.

Reklam Çerezleri
Sitemiz, internet Sitelerine reklam sağlayan ve genelde reklamveren ile yayıncı arasında reklam akışını sağlamak, düzenlemek ve yönetmekle ilgili hizmet veren reklam sağlayıcıların kodlarını bulundurmaktadır. Bunlar metin reklamlar, resim reklamlar, video reklamlar veya gelir ortaklığına bağlı affiliate reklamları olabilir. Reklam sağlayıcının kodları da gerek reklam performansının ölçülmesi gerekse SİTE'mizden ayrıldıktan sonra ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi içeren takip çerezleri içerebilir. Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için burayı tıklayınız.

Ayrıca birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices (Online Seçimlerin) üzerinden yönetilebilir.

Sosyal Medya Çerezleri
SİTE içeriğimize ait bir konuyu sosyal medya sayfanızdaki arkadaşlarınız, takipçileriniz gibi üçüncü taraf kişilerle paylaşmak isterseniz bunun için çeşitli sosyal medya firmalarının bu fonksiyon için kullanılmasını istediği "beğen" ve "paylaş" gibi butonlarına sitemizde yer verilebilmektedir. Bu butonlar genellikle sizin o sosyal medyada bir hesabınızın olmasını ve kullanıcı girişi yapmanızı gerektirir. SİTE'miz herhangi bir sosyal medya kullanıcızı olmanız konusunda tavsiye vermemekte veya zorunlu tutmamaktadır. Bu tamamen kendi tercihinizdir. SİTE'mizde bulunan sosyal medya butonlarının kullanımı nedeniyle o siteye aktaracağınız linkler, içerikler ve kullanıcı bilgileriniz veya kişisel bilgileriniz hakkında SİTE'miz taraf değildir ve bu bilgilerin iletilmesi tamamen sizin tercihiniz, ilettiğiniz bilgilerin kullanımı da o sitelerle sizin aranızdaki hizmet sözleşmesine bağlıdır.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Ziyaretçilerimizin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi SİTE'miz için son derece önemlidir. Bununla birlikte, SİTE'nin çalışması için zorunlu olan bazı çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı çerezlerin kapatılması halinde Sitenin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini belirtmek isteriz. (Örnek olarak kullanıcı girişleriniz veya alışveriş sepeti çalışmayabilir.)

SİTE'de kullanılan Çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, SİTE'yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin SİTE'ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Ziyaretçilerimiz Hangi Haklara Sahiptir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, SİTE’ye başvurarak, kendileriyle ilgili,
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da SİTE'mizin iletişim sayfasındaki iletişim formu üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, SİTE'miz Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Politika'daki Değişiklikler

SİTE, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, SİTE’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve SİTE’in kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Site, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika SİTE’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son güncelleme tarihi: 04/06/2020

© 2001 - 2024 - GununFirsati.com (Günün Fırsatı)
Gizlilik İlkemiz Çerez Politikası Yardım Hakkımızda İletişim

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Gizlilik ve Çerezler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Gizlilik ve Çerez politikalarımızı inceleyebilirsiniz.